Norėdami paremti Retų ligų fondą, galite skirti iki 2% savo pajamų mokesčio. Tam jums reikia užpildyti specialios formos prašymą. Prašymą reikia įteikti iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1.

 

Prašymą galima užpildyti

 

Pildant prašymą langeliuose reikia nurodyti:

 1. Jūsų asmens kodą.
 2. Jūsų telefono nr.
 3. Jūsų vardą.
 4. Jūsų pavardę.
 5. Jūsų adresą.
 6. Mokestinį laikotarpį už kurį (arba nuo kurio) prašoma pervesti pajamų mokesčio dalį.
 7. Reikia pažymėti 6S langelį (mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą).
 8. Gavėjo tipas – 2 (tai reiškia – vienetas, turintis teisę gauti paramą)
 9. Nurodyti gavėjo identifikacinį numerį – 304177976
 10. Nurodyti mokesčio dalies dydį – maksimalus kiekis 2,00 %
 11. Norint skirti paramą daugiau nei už 1 metus, E5 skiltyje nurodoma iki kada norima skirti paramą (daugiausiai iki 5 metų į priekį).
 12. Lapo apačioje pasirašyti, nurodyti savo vardą ir pavardę.

 

fr0512-filled


Galite pervesti pinigus ir tiesiogiai, Retų ligų labdaros ir paramos fondui:

A/s Nr. LT 20 7300 0101 4585 6268
AB bankas „Swedbank”
Banko kodas 73000
Juridinio asmens kodas: 304177976
Adresas: Santariškių g. 4, Vilnius