Vaikų retų ligų koordinavimo centras kartu su Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių

Klinikų Dermatovenerologijos centru parengė Pūslinės epidermolizės diagnostikos ir gydymo

protokolą. Protokolas palengvins vaikų, sergančių pūsline epidermolize, priežiūrą bei reikalingų

vaistų ir priemonių gavimą.

 

Pūslinės epidermolizės yra grupė retų paveldimų ligų, kurios pasireiškia kaip jungiamojo

audinio defektas. Dėl šio defekto lengviau pažeidžiama sergančiojo oda ir gleivinės, jose susidaro

pūslelės. Gydymo nuo šios ligos nėra, todėl pagrindinis dėmesys skiriamas pūslių susiformavimo

profilaktikai.

 

Atsižvelgiant į paskutiniųjų metų gimstamumą, Lietuvoje turėtų būti apie 30 sergančių šia

liga žmonių, vidutiniškai 0,6 naujų ligos atvejų per metus, o 5 – 6 iš jų galėtų sirgti ypač sunkiomis

ligos formomis.

 

Pūslinė epidermolizė yra paveldima autosominiu dominantiniu arba recesyviniu būdu,

pavienius ligos atvejus gali lemti de novo (naujai atsiradusios) mutacijos.

 

Nuo šiol pacientai, sergantys pūsline epidermolize, galės didesnę būtinų vaistų dalį gauti

žymiai paprasčiau, gydančiam gydytojui dermatovenerologui išrašius 3 formos receptus,

vadovaujantis Kompensuojamųjų vaistų skyrimo retoms ligoms gydyti tvarkos aprašu, patvirtintu

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2015 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-346 redakcija). Jei 3 formos receptas

kompensuojamajam vaistui nuo retos ligos išrašomas vaikui, neįgaliajam arba asmeniui, sergančiam

į A sąrašą įrašyta liga, kurios gydymo išlaidos pagal šį sąrašą kompensuojamos 100 procentų,

recepte nurodoma kompensacijos rūšis, žymima 16 kodu (kodas parodo, kokia vaisto bazinės kainos

dalis procentais yra kompensuojama).

 

Pacientai turės galimybę gauti nuolatinę daugiadisciplininės komandos priežiūrą, kuriai

vadovaus gydytojas dermatovenerologas.

 

Daugiadisciplininę komandą sudarys tokie specialistai: gyd. dermatovenerologas,

neonatologas/ vaikų ligų gydytojas/ vidaus ligų gydytojas, patologas, genetikas,

otorinolaringologas, oftalmologas, vaikų chirurgas, ortopedas-traumatologas, plastinės ir

rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, vaikų gastroenterologas, odontologas, anesteziologas, vaikų

endokrinologas, vaikų nefrologas, vaikų neurologas, radiologas, skausmo gydymo specialistas,

vaikų kardiologas, onkologas. Taip pat, pagal poreikį, kiti specialistai: dietologas, psichologas,

burnos higienistas, fizioterapeutas, darbo terapeutas, logopedas, socialinis darbuotojas.

 

Taikant profilaktinį gydymą ir tinkamą pūslių gydymą bei žaizdų tvarstymą galima išvengti

odos ir minkštųjų audinių infekcijos, ilgalaikių negyjančių žaizdų, sumažinti skausmą, išvengti

komplikacijų ir pagerinti paciento gyvenimo kokybę.