Prekonferencija „Vaikų smegenėlių patologija”, spalio 19, 2016

Konferencija vyks anglų kalba

Konferencija skirta: visų specialybių vaikų ir suaugusiųjų gydytojams.

Pažymėjimai: dalyviams bus išduoti 4 val.  pažymėjimai. Dalyvavimas nemokamas, tačiau išankstinė registracija būtina.

 

October 19, 2016

Venue: Children’s Hospital, Affiliate of Vilnius University Hospital Santariskiu Klinikos

Address:   Santariskiu 7, Vilnius

Organiser:  Coordinating Center for Children‘s Rare Diseases

 

2016 m. spalio 19 d. Vilniuje įvyko mokslinė praktinė konferencija „Vaikų smegenėlių pažeidimai“, skirta vaikų ir suaugusiųjų gydytojams, vaistininkams ir slaugytojams.

Konferencijoje pranešimus „Smegenėlių ir smegenų disrupcijos – nuoroda į smegenėles ir pažinimą“ ir „Smegenėlių malformacijų apžvalga – modelio atpažinimas“ anlgų kalba skaitė visame pasaulyje garsus gydytojas neurologas profesorius emeritas Eugen Boltshauser iš Šveicarijos, kuris yra vaikų neurologijos srities profesionalas, aprašęs naują ligą  – Poretti-Boltshauser sindromą bei išleidęs knygą „Vaikų smegenėlių sutrikimai“ (,,Cerebellar disorders in children‘‘).

Taip pat savo viešnagės metu profesorius konsultavo ligonius, sergančius retomis nervų ligomis ir vedė klinikinius seminarus gydytojams.

 

Profesorius emeritas Eugen Boltshauser visą gyvenimą dirbo gydytoju vaikų neurologu ir daug metų vadovavo Šveicarijos Ciuricho vaikų ligoninės Neurologijos skyriui. Profesorius yra vaikų neurologijos srities profesionalas. Jis daug prisidėjo prie Joubert sindromo tyrimų, aprašė naują ligą  – Poretti-Boltshauser sindromą, išleido knygą „Vaikų smegenėlių sutrikimai“ (angl. ,,Cerebellar disorders in children‘‘). Šiuo metu profesorius yra keleto neurologijos žurnalų redakcinės komisijos narys.

Vaikų neurologijos skyriaus vedėja R. Praninskienė 1997–1998 m. dirbo gydytoja vaikų neurologijos rezidente Ciuricho universiteto vaikų ligoninėje Vaikų neurologijos ir neurofiziologijos skyriuje, Šveicarijoje, vadovaujant  prof. dr. Eugen Boltshauser. Nuo tada daktarė palaiko šiltus ryšius su profesoriumi, jis ne pirmą kartą kviečiamas skaityti paskaitų Lietuvoje ir visada maloniai sutikdavo atvykti.

Šį kartą profesorius Vilniuje viešėjo savaitę ir neurologijos skyriuje lankėsi nuo spalio 17 iki 21 dienos. Profesorius kasdien skaitė pranešimus Vaikų ligoninės gydytojams aktualiomis temomis: tuberozine skleroze ir neurofibromatoze sergančių pacientų priežiūros naujienos, magnetinio rezonanso tomografijos pagrindai neurologui, Guillain – Barre sindromas. Paskaitose dalyvavo įvairių specialybių gydytojai, gydytojai rezidentai ir studentai.

Visą savaitę kiekvieną rytą vyko pacientų konsultacijos, kurių metu buvo aptarinėjami sudėtingi atvejai, vizituojami neurologijos skyriuje gydomi pacientai, apžiūrimi intensyvioje terapijoje gydomi sunkūs ligoniai. Su profesoriumi dėl retų, vaikystėje prasidedančių neurologinių ligų atvejų konsultavosi ir suaugusių neurologai. Profesorius per ilgus darbo su vaikais metus sukaupė patirtį bendrauti su mažaisiais. Apžiūrų metu linksmino juos kalbindamas įvairiomis kalbomis, kurias, pasirodo, vaikai puikiai moka. Ne vienas mažylis, regis, geriau perprasdavo angliškai ar vokiškai ištartus profesoriaus nurodymus negu lietuviškai išverstą paaiškinimą. Profesorius juokino vaikus savo kaklaraiščiais su gyvūnų paveikslėliais, kalbino vaikus juos maloniai vadindamas „princais ir princesėmis“. Mažieji pacientai iškart nustodavo bijoti gydytojo apžiūros. Gera vaiko nuotaika ir bendradarbiavimas su tyrėju leidžia surinkti daugiau duomenų apie vaiko būklę ir raidą, todėl  tai buvo puikios pamokos gydytojams rezidentams, įrodančios, kad geras kontaktas su vaiku palengvina neurologinį ištyrimą.

Popietėmis skyriaus gydytojai ir rezidentai tobulino radiologijos žinias kartu su prof. E. Boltshauser peržiūrėdami magnetinio rezonanso tomografijos vaizdus, aptarinėdami retas galvos smegenų struktūrines patologijas, mokydamiesi atpažinti retiems sindromams specifiškus požymius. Ši praktika buvo labai naudinga gerinant retų ligų diagnostiką, joms būdingų radiologinių požymių atpažinimą. Praktiniuose seminaruose dalyvavo ir ligoninės gydytojai radiologai.

Spalio 19 dieną vyko klinikinė konferencija „Smegenėlių patologija“, kurioje dalyvavo Vaikų ligoninės gydytojai bei gydytojai vaikų neurologai iš visos Lietuvos. Konferencijos metu buvo pristatinėjami sudėtingi, klausimų keliantys klinikiniai atvejai, gilinamasi į smegenėlių patologijos subtilybes.  Profesorius E. Boltshauseris skaitė dvi puikias paskaitas: „Smegenėlių ir smegenų disrupcijos – nuoroda į smegenėles ir pažinimą” bei “Smegenėlių malformacijų apžvalga – modelio atpažinimas”, dalyvavo klinikinių atvejų diskusijose.

Vaikų ligoninės gydytojai ir rezidentai liko sužavėti profesoriaus E. Boltshauserio erudicija ir nuoširdumu. Ši savaitė buvo be galo vertinga profesinėms žinioms gerinti, tačiau taip pat suteikė ir deontologijos, medicininės etikos, žmogiškumo plačiąja prasme žinių.